: 2022
- https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=452500&f=7
5   


Black Knights Team : 18
: 6


   
1 -97 [10] 10 40
2 Arleg [13] 8 15
3 -Maybe- [8] 0 0
4 -- [7] 0 0
5 -- [6] 0 0
6 -- [10] 0 0
7 -- [5] 0 0
8 Agnevyshka [5] 0 0
9 Brodskiy [3] 0 0
10 Brokk [12] 0 0
11 Bunny [10] 0 0
12 Camodelkin85 [7] 0 0
13 GOST01 [6] 0 0
14 Gopnik [8] 0 0
15 Gorec [8] 0 0
16 HARIBDA [10] 0 0
17 HelloKitty [4] 0 0
18 Hikaro [8] 0 0
19 Natysichka [4] 0 0
20 O-Ye [12] 0 0
21 Sad_Kitty [9] 0 0
22 San Satra [10] 0 0
23 Snow Dodger [6] 0 0
24 Spark Size [7] 0 0
25 TANUSHKA_ [5] 0 0
26 Tascha [4] 0 0
27 Tupac_Shakur [11] 0 0
28 _-Alcapone-_ [5] 0 0
29 _-DaRth VadeR-_ [13] 0 0
30 _WhiTe TigeR_ [6] 0 0
31 ____ [9] 0 0
32 _alep [6] 0 0
33 _ _ [10] 0 0
34 baron74 [10] 0 0
35 ilnur_valeev88 [10] 0 0
36 pifany [7] 0 0
37 q_w_1 [12] 0 0
38 skorp_ion [14] 0 0
39 5 [6] 0 0
40 [10] 0 0
41 [8] 0 0
42 [6] 0 0
43 [6] 0 0
44 86 [10] 0 0
45 [4] 0 0
46 [12] 0 0
47 [11] 0 0
48 [10] 0 0
49 [4] 0 0
50 [4] 0 0
51 [8] 0 0
52 [11] 0 0
53 [12] 0 0
54 [6] 0 0
55 10 100 [6] 0 0
56 [7] 0 0
57 [11] 0 0
58 __ [7] 0 0
59 [10] 0 0
60 86 [9] 0 0
61 [11] 0 0
62 666 [5] 0 0
63 [6] 0 0


   
1 __ [10] 6
2 ------ [6] 0
3 -Stranger- [10] 0
4 -Valiant- [6] 0
5 -- [14] 0
6 -- [5] 0
7 --- [5] 0
8 -- [6] 0
9 ArHaRaVeC [10] 0
10 Asilim [5] 0
11 Chort [12] 0
12 Dimca 007 [8] 0
13 FantomOfTheOpera [5] 0
14 GAMA [12] 0
15 John wick [12] 0
16 KPOT B HOCKAX [6] 0
17 Lelyushka [12] 0
18 Orochimaru Sama [8] 0
19 Sbomb [13] 0
20 Vesta75 [12] 0
21 _Athena_ [7] 0
22 booch [12] 0
23 deBuff [8] 0
24 karabzol [12] 0
25 koro [12] 0
26 serg528 [13] 0
27 sssm [11] 0
28 svk10 [12] 0
29 the_cHeM0daN [6] 0
30 vidyn [6] 0
31 [10] 0
32 [7] 0
33 [4] 0
34 _23 [5] 0
35 [13] 0
36 [8] 0
37 [5] 0
38 [13] 0
39 [14] 0
40 [12] 0
41 [13] 0
42 [8] 0
43 [7] 0
44 [14] 0
45 [9] 0
46 - [5] 0
47 [12] 0
48 [13] 0